Dnia 6 maja 2006 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyła się promocja książki ks. dra Jacka Nowaka pt. Maria Konopnicka Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Publikację zaprezentował uczestnikom prof. zw. dr hab. Stanisław Fita - kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Następnie wystąpił autor książki ks. dr Jacek Nowak z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który opowiedział o swoich metodach badawczych oraz o trudnościach w dotarciu do źródeł i przy ustalaniu faktów podczas opracowywania listów Marii Konopnickiej. Drugą część wieczoru wypełnił recital altówkowo-fortepianowy w wykonaniu absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej: Joanny Błażej-Łukasik (fortepian) i Pawła Łukasika (altówka), którzy wykonali znane utwory różnych kompozytorów z cyklu Muzyka salonów Polski i Europy.
W uroczystości, która odbyła się w Dworku Poetki, wzięło udział wiele wybitnych osób z regionu i Polski m.in. władze i studenci z tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego - Rektor ks. dr Wiesław Lechowicz oraz Prorektor ks. dr Andrzej Michalik. Gościem honorowym był prawnuk poetki Jan Bielecki z Warszawy, który podziękował autorowi za opracowanie cennej publikacji.


Maria Konopnicka Listy do Ignacego Wasiłowskiego
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
Inedita z II połowy XIX wiekuPrezentowane w książce listy Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego z lat 1869-1900 stanowią nieocenione źródło do poznania ówczesnego życia literacko-polityczno-kulturalnego. Nade wszystko zaś są wzruszającym i bardzo osobistym świadectwem dziejów przyjaźni oddalonych od siebie - ale złączonych więzami krwi i losu - dwojga ludzi. Listy poetki do stryja Ignacego Wasiłowskiego to również skarbnica wiedzy o literackiej twórczości, rozległych zainteresowaniach i życiu osobistym Marii Konopnickiej. Bogactwem szczegółów biograficznych rysują jej nowy, odkrywczy portret, daleki od wyświechtanego, utrwalonego przez lata obrazu płaczliwej "wieszczki ludu", "pani od Naszej szkapy i Sierotki Marysi". Pozwalają zobaczyć Konopnicką jako zwyczajnego człowieka z krwi i kości. Portret pisarki wyłaniający się z tej korespondencji jest cenny, bo prawdziwy, szczery i pozbawiony artystycznego retuszu; dlatego też listy do Wasiłowskiego mają istotne znaczenie i wartość dla każdego badacza biografii autorki Imaginy. Są bez wątpienia kroniką długiego okresu tułactwa poetki i rzetelnym źródłem informacji o życiu i twórczości jednej z najwybitniejszych pisarek II połowy XIX wieku.


Muzyka salonów Polski i Europy
recital altówkowo-fortepianowy

Joanna Błażej-Łukasik - fortepian
Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. M.Koziaka. Od wczesnego dzieciństwa brała udział w licznych recitalach i koncertach promocyjnych. Swoją grę doskonaliła pod kierunkiem: I.Rolanowskiej, J.Łukowicza, W.Obidowicza, R.Baksta i J.Gorbatego. Od czasów studiów koncertuje jako solistka i kameralistka biorąc udział w wielu Festiwalach i Dniach Kameralistyki w: Polsce, Anglii, Szkocji, Austrii i Słowacji. W swym dorobku posiada także nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji.

Paweł Łukasik - altówka
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie altówki M.Muzyki-Gołogórskiej. Od czasu studiów koncertuje w wielu znanych ośrodkach kulturalnych w Polsce, a także w innych krajach Europy. Brał także udział w wielu prestiżowych festiwalach. W 2000 r. dokonał nagrań dla Polskiego Radia. Oprócz działalności koncertowej zajmuje się także lutnictwem - gra na wykonanym przez siebie instrumencie.


Fotografie z promocji książki oraz koncertu
Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.