MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD

Żarnowiec, 1 grudnia 2018

 

PROGRAM:

10.00-10.10

Otwarcie konferencji

CZĘŚĆ PIERWSZA

10.10-10.40  

Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Dlaczego Polska odzyskała niepodległość?

 

10.40-11.00

Ks. dr Jacek Nowak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),

„Ja wierzę też, że Polska będzie niepodległa, i że nie umierają narody”.

Myśli Marii Konopnickiej o wolności w listach do Ignacego Wasiłowskiego

 

11.00-11.30  

Mgr Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu),

„Odzyska ziemię dziadów wnuk”.

Wizja niepodległości Polski w twórczości patriotycznej Marii Konopnickiej

11.30-11.50  

Prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

„Rota” w szkole międzywojennej

 

11.50-12.05

Dyskusja

 

12.05-12.20

Przerwa na kawę

 

CZĘŚĆ DRUGA

12.20-12.40  

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Konopnicka – Sienkiewicz – „Krasnoludki”. Mit niepodległościowy

12.40-13.00  

Dr hab. Iwona Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Więzienne reportaże Marii Konopnickiej 

 

13.00-13.20

Dr hab. Renata Stachura-Lupa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Biblie Konopnickiej (na marginesie jej listów do Antoniego Wodzińskiego)        

 

13.20-13.40

Dr hab. prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Pierwsza miłość według Marii Konopnickiej   

 

13.40 -14.00 

Dyskusja

 

14.00-15.30  

Przerwa w obradach 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

15.30-15.50  

Prof. UWr doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě – Uniwersytet Wrocławski), Překladatelka Jana Maternová a Maria Konopnicka 

 

15.50-16.10           

Doc. PhDr. František Všetička, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci),

Jaroslav Vrchlický a Maria Konopnicka

 

16.10-16.35

Mgr Barbara Bukowska (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu),
Maria Konopnicka jako tłumaczka literatury europejskiej

 

16.35 -16.55

Dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Angielskie przekłady „Krasnoludków”

 

16.55-17.10

Dyskusja

 

17.10 -17.25

Przerwa na kawę

 

CZĘŚĆ CZWARTA

17.25-17.45  

Dr hab. Monika Kulesza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

 „Odrodzić upodloną zaborami Ojczyznę przez wychowanie polskich dziewcząt na żony,
matki i obywatelki kraju”. Emancypacyjny ideał kobiety w wizji Marceliny Darowskiej

 

17.45-18.05

Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

Maria Konopnicka w ruchu emancypacji kobiet

 

18.05-18.25

Dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski),

Społeczne uwarunkowania życia i twórczości Marii Konopnickiej        

 

18.25-18.40

Dyskusja  

 

18.40 -18.55

Przerwa  

CZĘŚĆ PIĄTA

18.55-19.15

Dr Joanna Lekan-Mrzewka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Konopnicka – Lenartowicz – Pług. O ich korespondencjach 

 

19.15-19.35

Mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie),

Listy Marii Konopnickiej do rodziny Majewskich w zbiorach Państwowego

Muzeum Archeologicznego

 

19.35-19.55

Dr Michał Zięba (Towarzystwo im. Marii Konopnickiej przy Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN w Krakowie), Motyw sieroty w utworach Konopnickiej i Lenartowicza.

Z doświadczeń edytora poezji Marii Konopnickiej 

 

19.55-20.10

Dyskusja

 

20.10-20.15

Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2018, Wszelkie prawa zastrzeżone.