13 kwietnia 2018 r. odbyła się w Muzeum w Żarnowcu  

 prelekcja z prezentacją multimedialną dra Marka Sikorskiego

Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej.

W kręgu mitu i historii smoka wawelskiego

 

 

Kamień smoczy był do ok. połowy XVIII wieku w Europie najsłynniejszym panaceum medycznym.

Jego historia sięga XV wieku. Zachował się on do naszych czasów i jest wystawiony jako eksponat
w Muzeum Przyrody w Lucernie. W 2006 roku specjalna komisja naukowa przeprowadziła badania
nad tym przedmiotem, a wyniki stały się rewelacyjne.

Spotkaniu towarzyszyła  promocja książek oraz wystawa Na tropach smoka wawelskiego

zdjęcia ze spotkania

 

Marek Sikorski jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych

w zakresie historii, kształcił się na Uniwersytecie Wrocławskim,

Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnio wydał: Smok wawelski w kręgu mitu i historii, Smoki i smokobójstwo,

Na tropach smoka wawelskiego oraz tom opowiadań Sen dziwny i straszny.

mareksikorskiksiazki.blogspot.com

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.