30 stycznia 2016 r. w Muzeum w Żarnowcu  odbyła się prelekcja
Edwarda Wojciecha Leszczyńskiego (spokrewnionego ze słynnym rodem Leszczyńskich)
pt.
Geneza upadku Królestwa Polskiego czyli od abdykacji króla
 Jana II Kazimierza Wazy do abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2016, Wszelkie prawa zastrzeżone.