Maria Konopnicka
(1842-1910)


 
Dar Narodowy 1903                                          60. rocznica otwarcia ekspozycji Muzeum


                 


Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu od strony południowej
Dworek w Żarnowcu