Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej, wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w  dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą.

 

HISTORIA MUZEUM        ZBIORY         PRZETARGI         JAK DOJECHAĆ 

 

 

 

 

 

 

 Copyright (c)2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.