Dnia 17 lipca 2008 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
100-lecia pierwodruku Roty pod hasłem OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, w którym wystąpiły zespoły ludowe oraz
poetki z powiatu jasielskiego i gminy Jedlicze (pow. krośnieński). Spotkanie swoją obecnością zaszczycili, m.in.:
senator RP Stanisław Zając, starosta jasielski Adam Kmiecik, starosta krośnieński Jan Juszczak,
burmistrz Jasła Maria Kurowska, burmistrz gminy Jedlicze Zbigniew Sanocki, wójtowie okolicznych gmin oraz
wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, który objął honorowy patronat nad uroczystością.
Organizatorami spotkania byli Powiatowa Rada KGW w Jaśle i Muzeum w Żarnowcu.

Fotografie ze spotkania

Copyright (c)2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.