LEKCJE MUZEALNE, PRELEKCJE, ODCZYTY I WYKŁADY

 

 

 

Proponowane tematy dostosowane są do programów nauczania wszystkich typów szkół oraz dla studentów.

Wszystkie zajęcia wzbogacane są filmami wideo, prezentacjami multimedialnymi oraz eksponatami i wydawnictwami.
Inne tematy obejmujące zakres działalności Muzeum do ustalenia z pracownikami merytorycznymi.

 

 

LITERATURA, CZASOPIŚMIENNICTWO I KULTURA LITERACKA

 • Życie i twórczość Marii Konopnickiej

 • Wielokierunkowe pisarstwo M. Konopnickiej

 • Poezja Konopnickiej

 • Twórczość dla dzieci i młodzieży Konopnickiej

 • Nowelistyka Konopnickiej

 • Publicystyka Konopnickiej

 • Twórczość krytycznoliteracka Konopnickiej

 • Literatura obca w przekładach Konopnickiej

 • Twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej

 • Działalność społeczna Konopnickiej

 • Historia literatury polskiej dla dzieci i młodzieży – od początku piśmiennictwa do współczesności

 • Literatura religijna dla dzieci i młodzieży

 • Życie kulturalne w epoce Pozytywizmu i Młodej Polski

 • Żarnowiec jako Dar Narodowy dla Marii Konopnickiej

 • Muzyka i Fryderyk Chopin w twórczości lirycznej Konopnickiej

 • Historia prasy polskiej od XVII do XX wieku

 •  Rozwój czasopiśmiennictwa polskiego na przełomie XIX i XX w. na przykładzie zbiorów MKŻ

 • Czasopisma edukacyjne dla dzieci i młodzieży – dawne i współczesne

 • Maria Konopnicka na łamach prasy z początku XX w.

 • Adam Mickiewicz w opracowaniach książkowych Marii Konopnickiej

 • Przyroda w twórczości Konopnickiej

 • Korespondencja Marii Konopnickiej

 • Trwałe wartości twórczości Marii Konopnickiej

 • Maria Konopnicka jako podróżniczka i Europejka

 • Przekłady utworów Konopnickiej w świecie

 • Związki Marii Konopnickiej z Ameryką

 • Maria Konopnicka we Włoszech

 

WIEDZA O MUZEUM, KSIĄŻCE I BIBLIOTECE

 • Muzeum i jego zadania dla utrwalania przeszłości

 • Dzieje muzeów literackich w Polsce

 • Historia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

 • Najcenniejsze kolekcje Muzeum w Żarnowcu

 • Historia książki

 • Dzieje pisma połączone z warsztatami tematycznymi

 • Przegląd polskich firm wydawniczych z przełomu XIX i XX w.

 • Dzieje książki dziecięcej na przestrzeni XIX i XX w.

 • Wydawcy książek Marii Konopnickiej na przykładach różnych utworów

 • Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży

 • Współczesne edycje wznowień książkowych Marii Konopnickiej

 • Biblioteka Muzeum – funkcje i zadania

 • Dzieje bibliotek w Polsce

 • Najcenniejsze zbiory Biblioteki Muzeum w Żarnowcu

 

 

HISTORIA SZTUKI I DZIEDZINY POKREWNE

 • Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej i ich twórcy

 • Kolekcja darów jubileuszowych Marii Konopnickiej

 • Portrety Konopnickiej na przykładach zbiorów MKŻ

 • Malarstwo Marii Dulębianki w zbiorach MKŻ

 • Sztuka polska z przełomu XIX i XX w.

 • Dzieje polskiej ilustracji książkowej dla dzieci na przestrzeni XIX i XX w.

 • Kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów do pisania w zbiorach MKŻ

 • Sztuka medalierska na przykładach zbiorów MKŻ

 • Dzieje polskiego dworu szlacheckiego – założenie, architektura, tradycja

 • Kapliczki i krzyże z Podkarpacia na podstawie zbiorów MKŻ

 • Stroje ludowe regionu krośnieńskiego i Podkarpacia

 • Architektura polskiego dworu szlacheckiego na przykładzie dworku w Żarnowcu

 

 

HISTORIA

 • Dzieje dworku w Żarnowcu

 • Mieszkańcy żarnowieckiego dworku przed Konopnicką

 • Historia rodu Marii Konopnickiej

 • Córki Konopnickiej i ich rola w utworzeniu Muzeum w Żarnowcu

 • Dzieje pieśni patriotycznej „Rota”

 • Edward Wojciech hr. Komorowski i Stanisław Biechoński – właściciele Żarnowca i powstańcy 1863 r.

 • Eligiusz Kozłowski – wybitny badacz powstań narodowych (na przykładzie kolekcji profesora ze zbiorów MKŻ)

 • Kasper Wojnar – księgarz, wydawca i działacz niepodległościowy

 • Dzieje orła polskiego na podstawie zbiorów Muzeum

 • Zajęcia ludności wiejskiej na terenie Pogórza i Beskidu Niskiego na przykładzie zbiorów MKŻ

 •  Obrzędy i zwyczaje Podkarpacia związane z najważniejszymi świętami kościelnymi

 • Wartości przyrodnicze i historyczno-przestrzenne zabytkowego parku w Żarnowcu

 • Regionalizm i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia                          

Copyright (c)2015, Wszelkie prawa zastrzeżone.