Dnia 21 czerwca 2008 r.
w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
odbyło się spotkanie autorskie

Impresje kresowe w poezji
Krzysztofa Kołtuna


W programie promocja tomiku Witraż lwowski
oraz koncert solistów Jasielskiego Domu Kultury
pod kierunkiem Ewy Grzebień w składzie:

Małgorzata Nowicka, Dorota Radoń, Weronika Tocka,
Weronika Żółkoś, Mateusz Rówiński


Fotografie ze spotkania i koncertu             Informacja o autorze
Copyright (c)2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.