Krzysztof Kołtun - urodził się 9 XI 1958 r. w Chełmie w rodzie wywodzącym się z Lubomla na Wołyniu, co sprawiło, iż stał się piewcą ziem kresowych - zwłaszcza wołyńskiej i podolskiej - i duchowym przewodnikiem po dawnych Kresach Wschodnich. Zaczął pisać mając 12 lat, a debiutował pierwszym artykułem prasowym w wieku 18 lat. Opublikował kilkaset artykułów na łamach różnych czasopism m.in. w "Niedzieli" i "Gościu Niedzielnym" oraz w watykańskiej edycji "Rycerza Niepokalanej". Jego pierwszy tomik pt. Powrót ukazał się drukiem w 1984 r. w Krakowie dając początek serii Debiuty Literackie "Sceny Ludowej". Aktualnie ma w swoim dorobku 19 tomików, z czego dwa: Dzwoneczek (1992) i Zielnik chełmski (2003) - wydane zostały w Chełmie, a trzy poza granicami kraju: Szelest róży (1999) i Wołyńska litania (2001) w Ostrogu na Ukrainie oraz Kresowe żurawie (2001) - pozycja bibliofilska w Berlinie. Tomiki znalazły swoje miejsce m.in. w bibliotekach czołowych polskich instytucji kulturalnych na emigracji w Paryżu, Rapperswilu i Nowym Jorku. Wiersze chełmskiego poety tłumaczone były na języki: ukraiński, litewski, czeski, a nawet hebrajski. Krzysztof Kołtun dał się również poznać jako współorganizator życia literackiego w regionie i na dawnych Kresach Wschodnich oraz animator kultury w Chełmie. W 1982 r. założył Chór Pątniczy "Podole" (istniał 15 lat), w 1988 r. - Towarzystwo Rodzin Kresowych, w 1999 r. - Nadbużańskie Towarzystwo Kultury, a w 2004 r. Kresowy Zespół "Sokoliki" chór dziecięcy. Pomysłodawca i organizator kilkunastu edycji chełmskich konkursów poetyckich (ogólnopolskich): "Matka" (5 edycji), "Wiersze dzieciom" (10 edycji) oraz "U progu Kresów" (trwającego od 1988 r. do dziś). Jest laureatem Literackiej nagrody im. A. Patkowskiego (Sandomierz 1999), nagrody literackiej KAJA Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (Chełm 2005), literackiej Nagrody im. W. Hasiora Stowarzyszenia "Ars Populi" (Kraków-Zakopane 2005), wielu konkursów poetyckich. Częsty gość kresowych audycji radiowych, dziennikarz, antykwariusz. Reprezentuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Krakowie i literackie Bractwo Białego Pasterza przy Teatrze Regionalnym w Krakowie oraz Chełmską Grupę Literacką "Lubelska 36". Z pasji kolekcjonerskich, zamiłowania do etnografii i kolekcjonerstwa oraz upodobań literackich i bibliofilskich - wyrósł "Antykwariat Kresowy" Krzysztofa Kołtuna, który stał się oazą regionalnych i kresowych pamiątek oraz pamięci o tradycji.


  Książki poetyckie autora:

 1. Powrót (Kraków 1984)
 2. Ojczyste ziele (Kraków 1990)
 3. Dzwoneczek (Chełm 1992)
 4. Pańska dolina (Lublin 1993)
 5. Kresowy wiśniowiersz (Lublin 1993)
 6. Misterium z Wołynia (Kraków 1998)
 7. Złoty szerszeń (Kraków l998)
 8. Wileńska łza czysta (Kraków 1999)
 9. Szelest róży (Ostróg 1999)
 10. Procesja pod koniec wieku (Kraków 2000)
 11. Kresowe żurawie (wybór, Berlin 2001)
 12. Poziomkowe listy (Kraków 2001)
 13. Wołyńska litania (Ostróg; 2001)
 14. Żurawie zza Styru (Kraków 2001)
 15. Słowiczy sad (Kraków 2002)
 16. Zielnik Chełmski (Chełm 2003)
 17. Psałterz z Porycka (Kraków 2005)
 18. Witraż lwowski (Kraków 2006)
 19. Rodopis z Wołynia (Kraków 2007)


 20. Kontakt z autorem:
  Krzysztof Kołtun
  Adres: Antykwariat Kresowy, ul. Lwowska 13J,
  22-100 CHEŁM, woj. Lubelskie, tel. (082) 564-72-99
  Internet: www.wolyn-koltun.vcv.pl
  www.rymacze.pl              
Copyright (c)2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.