Najpiękniejsze polskie kolędy

wieczór poetycko-muzyczny 22 stycznia 2006


      W wieczorze poetycko-muzycznym wyst±pili słuchacze Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Kro¶nie, prowadzonej przez znanego na Podkarpaciu tenora
Marka Wiatra,który za¶piewał kilka kolęd oraz dwie pastorałki autorstwa Marii Konopnickiej z 1906 r. do muzyki Piotra Maszyńskiego pt. CHŁOPCY
Z GWIAZDˇ TRZEJKRÓLOWˇ
oraz LIRNIK. Na fortepianie akompaniował Maciej Janas.
      Kolędy ¶piewali: Paulina Folcik - ¶piew, Ola Bek - ¶piew i recytacja, Marzena Boczar - recytacja, Natalia Kwiatkowska - recytacja
oraz Jacek Tomkowicz - recytacja. Wyst±pił również go¶cinnie wychowanek kro¶nieńskiej Szkoły Wokalno-Aktorskiej Konrad Borek, student teatrologii
na UJ, który ¶piewa ballady na scenach krakowskich.
      Impreza zgromadziła wielu miło¶ników muzyki, którzy po brzegi wypełnili salę w budynku "Lamusa".Maciej Janas podczas akompaniowania

Marek Wiatr - tenor

Konrad Borek

Arty¶ci wieczoru (od lewej): Marek Wiatr - ¶piew,
Marzena Boczar - recytacja, Natalia Kwiatkowska - recytacja,
Aleksandra Bek - ¶piew i recytacja, Paulina Folcik - ¶piew,
Konrad Borek - ¶piew, Jacek Tomkowicz - recytacja

Publiczno¶ć podczas koncertu

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje artystom za występ

Podziękowanie artystom
Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.