Informacja o konferencji

 

1 grudnia 2018 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD – zorganizowana przez Muzeum z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018 oraz 110. rocznicy napisania w Żarnowcu Roty 1908-2018. Na konferencji zaprezentowanych zostało 18 referatów, które wygłosili wybitni badacze twórczości Marii Konopnickiej z dwunastu polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Podczas konferencji przybliżony został proces odzyskania przez Polskę niepodległości oraz najnowsze wyniki badań nad życiem, twórczością i działalnością patriotyczną Marii Konopnickiej.

Paweł Bukowski

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2018, Wszelkie prawa zastrzeżone.