18-letni Gerhart Hauptmann jako uczeń
Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1880 r.

 

Gerhart-Hauptmann jako student w Jenie, lata 1882-83

Gerhart Hauptmann, 1901 r.

Gerhart Hauptmann i Peter Hauptmann, Jagniątków 1903 r.

 

Gerhart Hauptmann przed maską pośmiertną Napoleona, Jagniątków 1906 r.

 

Gerhart Hauptmann, Margarete i Benvenuto Paraggi, 1909 r.

 

Gerhart-Hauptmann na plaży, Rapallo 1928 r.

Nieznane towarzystwo podczas rozmowy w Domu Artystów
z Gerhartem Hauptmannem, Margarete i Prezydentem
prof. Langhammerem, Berlin 1931 r.

 

Gerhart Hauptmann, Jagniątków 1909 r.

 

 

 

Gerhart Hauptmann, Bayreuth 1930 r.

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2020, Wszelkie prawa zastrzeżone.