Finał Diecezjalny Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej
ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE

 

6 października 2018 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbył się Finał Diecezjalny Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”, którego organizatorem jest Akcja Katolicka. Konkurs poprzedziła Msza Święta sprawowana w miejscowym Kościele Parafialnym pw. św. Józefa, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Cecuła, a homilię wygłosił dziekan dekanatu Krosno I, ks. prał. Andrzej Chmura.Podczas finału wystąpiło troje solistów i trzy zespoły z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Decyzją jury Laureatem został zespół SOUL z Sanoka (pod dyrekcją pani dr Moniki Brewczak), który będzie reprezentował archidiecezję na szczeblu krajowym w finałowym koncercie 3 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

zdjęcia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.