Uprzejmie informujemy, że Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu otrzymało w 2017 r. dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w latach 2017-2019 zadania pn. „Publikacja baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi M. Konopnickiej w formie papierowej, brajlowskiej i audiobooka” w ramach Programu LITERATURA.

 


 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: Dziedzictwo kulturowe − priorytet 2 − Wspieranie działań muzealnych

Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka

 

     Celem programu było modernizacja stałej ekspozycji biograficzno-literackiej, prezentującej życie i wielokierunkową twórczość Marii Konopnickiej z okazji przypadającej w 2013 r. 110. rocznicy otrzymania przez autorkę Roty Daru Narodowego (1903-2013). Na wystawie wprowadzono nową aranżację oraz nowoczesne wyposażenie i formy wystawiennicze. Zakupiono nowe witryny stojące i gabloty wiszące z odpowiednim systemem podświetlania oraz sprzęt multimedialny do prezentacji zbiorów i działalności statutowej Muzeum. Wystawa poszerzy ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz przybliży współczesnemu odbiorcy postać Marii Konopnickiej, a także informację o jej przodkach i rodzinie – w sposób atrakcyjny i odpowiedni dla obecnych standardów w muzealnictwie. Poznamy imponującą mapę podróży poetki po znanych miastach i kurortach Europy oraz zobaczymy – nie prezentowane dotychczas − unikatowe eksponaty, rękopisy, pierwodruki dzieł, fotografie i dokumenty archiwalne. Zmodernizowana ekspozycja, która powstała w miejsce utworzonej przed ok. 30 laty wystawy stałej, będzie dostępna do zwiedzania przez najbliższe lata w budynku „Lamusa” Muzeum w Żarnowcu.


 

Dotacje w ramach Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


    Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Mecenat pn.„Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”
„Modernizacja ekspozycji stałej pt. Kolekcja Darów Jubileuszowych”

Celem programu była modernizacja ekspozycji stałej, prezentującej unikatową kolekcję adresów hołdowniczych, dyplomów honorowych, albumów oraz darów, które otrzymała Konopnicka w 1902 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej - od różnych towarzystw, instytucji oraz od osób z Europy i Ameryki. Zakupiono nowe gabloty i witryny z odpowiednimi szybami chroniącymi eksponaty przed światłem ultrafioletowym. Przeprowadzono prace zabezpieczające i renowacyjne przy obiektach oraz dokonano istotnych zmian w układzie wystawy, uzupełniając ją o nowe elementy wyposażenia. Dzięki temu wyeksponowano inne, cenne eksponaty, które z uwagi na ograniczoną powierzchnię starych gablot, przechowywane były w magazynach zbiorów. Realizacja programu przyczyniła się do poprawy warunków przechowywania i eksponowania obiektów muzealnych oraz pozwoli na lepszą promocję unikalnej kolekcji dla zwiedzających stałą wystawę w Dworku - Darze Narodowym (1903) dla Marii Konopnickiej, której w 2010 r. przypada 100. rocznica śmierci.
Dotacje w ramach Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


   Zadanie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych”
„Zakup autografów listów Wacława Hłaski do Marii Konopnickiej z lat 1894-1902”

Muzeum w Żarnowcu zakupiło 20 unikalnych autografów listów Wacława Hłaski do Marii Konopnickiej z lat 1894-1902, pisanych z Ameryki. Ten bezcenny nabytek zakupiono u prof. dra hab. Zbigniewa Sudolskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który obawia się że ta unikalna korespondencja zostanie rozproszona. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki uzyskanej 75% dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na realizację zadania w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytetu „Rozwój instytucji muzealnych”. Pozostałą kwotę dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Postać Wacława Hłaski nie figuruje w przedwojennych, powojennych i współczesnych źródłach. Udało się jedynie ustalić, że działał w Towarzystwie Teozoficznym założonym w 1875 r. w Nowym Jorku. Ponadto pozyskane listy nie są uwzględnione w żadnej bibliografii. Dlatego wartość tego zakupu jest bezcenna, zwłaszcza jeśli chodzi o badanie poglądów filozoficznych Marii Konopnickiej i jej kontaktów z USA. Warto podkreślić, że w zbiorach Muzeum w Żarnowcu znajdują się pamiątki z USA, które Konopnicka otrzymała w 1902 r. w darze z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej (adresy hołdownicze, dyplomy członka honorowego, wieniec srebrny laurowy oraz pióro orle ze złotą obsadką i stalówką). Ponadto poetka jako pierwsza otrzymała tytuł honorowej członkini Związku Polek w Ameryce (1903).
informacja prasowa            informacja prasowa 2             TV Obiektyw - zobacz wiadomości z dnia 18.09.2009

TVP Rzeszów - zobacz aktualności z 18.09.2009


Copyright (c)2018, Wszelkie prawa zastrzeżone.