BIBLIOTEKA

 

 

 

 Biblioteka naukowa funkcjonuje w ramach Działu Literackiego i posiada piśmiennictwo specjalistyczne liczące ok. 25 000 jednostek (w tym książki, czasopisma i zbiory specjalne), które gromadzone jest od czasu powstania Muzeum w Żarnowcu w 1957 r. do chwili obecnej. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska dotycząca epoki Pozytywizmu, a szczególnie edycje dzieł Marii Konopnickiej, naukowe i popularnonaukowe opracowania życia i twórczości poetki oraz przekłady jej utworów wydanych w kraju i za granicą. Najcenniejszą część księgozbioru stanowi kolekcja pierwodruków i najstarszych wydań dzieł Konopnickiej z XIX i XX wieku, które nie doczekały się wznowień za życia oraz po śmierci pisarki. Niektóre egzemplarze były własnością autorki Roty, a później jej córki Zofii Mickiewiczowej, która przekazała je w testamencie i stały się zaczątkiem muzealnej Biblioteki. Zbiory są systematycznie powiększane i uzupełniane z zakresu literaturoznawstwa, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej, sztuki, historii, muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych. Szczególne znaczenie ma kolekcjonowanie książek z dedykacjami znanych osób, a także wycinków prasowych dotyczących Marii Konopnickiej i działalności Muzeum. Gromadzone są również kompozycje muzyczne do utworów poetki oraz współczesne adaptacje utworów poetki na różnych nośnikach elektronicznych. W zbiorach są takie książki, które posiadają dużą wartość bibliofilską oraz mogą być przykładem sztuki edytorskiej i typograficznej z przełomu XIX i XX w. Zgromadzone w Bibliotece piśmiennictwo stanowi aktualnie jeden z najpoważniejszych w Polsce zbiorów do badań nad Konopnicką. Księgozbiór objęty jest katalogiem alfabetycznym i rzeczowym, a od 2009 r. opracowywany w bibliotecznym programie komputerowym LIBRA. Prowadzone są również kartoteki (m in. wydawców dzieł, ilustratorów, portretów Konopnickiej, kompozycji muzycznych do utworów poetki), a pracownicy zajmują się kwerendami zbiorów oraz udzielają konsultacji merytorycznych do tematów związanych z Konopnicką i Muzeum. Zbiory udostępniane są jedynie na miejscu (w dni robocze od 9.00 do 15.00) z wyjątkiem wypożyczeń w ramach współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i naukowymi. Od 2012 r. część najcenniejszej kolekcji literackiej Muzeum w Żarnowcu znajduje się w zasobach Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej.

 Dym, Nasza szkapa, Głupi Franek (1898)Moja książeczka (1889)Na jagody (1924)O krasnoludkach i o sierotce Marysi (1904 - wyd.2)Psałterz dziecka (1914)


Śpiewnik historyczny (1904)
 Zajmujące powiastki dla dzieci (1905)

O Janku Wędrowniczku (1893)

Jak się dzieci w Bronowie bawiły (1911)

Jasełka – słowa M. Konopnicka, muzyka P. Maszyński (1906)

Śpiewnik dla dzieci – słowa M. Konopnicka, muzyka Z. Noskowski (1920)

Pan Balcer w Brazylii (1910)

Pan Balcer w Brazylii (1910)

Wrażenia z podróży (1884)

O Beniowskim (1910)

O Beniowskim (1911)

Serce E. de Amicisa w przekładzie M. Konopnickiej
(1906 – wyd. ilustrowane)

Serce E. de Amicisa w przekładzie M. Konopnickiej
(1906 − wyd. popularne)

Niedola. Burze Ady Negri w przekładzie M. Konopnickiej (1901)

Niedola. Burze Ady Negri w przekładzie M. Konopnickiej (1901) 

 Copyright (c)2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.