Wyniki (V 2004)

VI Konkursu Plastycznego III Międzynarodowego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Ośrodków Wychowania
Pozaszkolnego na temat Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej


    Edycja Konkursu odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptuły.


   Konkurs zorganizowany w ramach X SPOTKAŃ Z TWÓRCZOŚCIĄ MARII KONOPNICKIEJ
przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków wychowania pozaszkolnego
o zasięgu międzynarodowym miał na celu rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży oraz propagowanie twórczości
Marii Konopnickiej.

Sponsorzy Konkursu to: Marszałek Województwa, Starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Zakład Robót Górniczych w Krośnie.

   W Konkursie Plastycznym uczestniczyło ponad 160 ośrodków z całej Polski:
szkoły podstawowe i gimnazja, młodzieżowe domy kultury, gminne ośrodki kultury, ogniska pracy pozaszkolnej,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wioski dziecięce, osoby indywidualne, a także dzieci polskie z Ukrainy i Słowacji.

Na Konkurs napłynęło 1818 prac, w tym 76 formy plastyczne i prace przestrzenne.


Ilość nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco:
   
I kategoria (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie):

1 grupa (klasy I-III SP) - 677 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 743 prac
3 grupa (gimnazja) - 200 prac
   
II kategoria (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie):

1 grupa (klasy I-III SP) - 61 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 43 prace
3 grupa (gimnazja) - 18 prace
   
III kategoria (szkoły podstawowe, gimnazja i placówki wychowania pozaszkolnego - formy plastyczne
i prace przestrzenne):

1 grupa (klasy I-III SP) - 26 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 43 prace
3 grupa (gimnazja) - 7 prac

Z placówek szkolnych z zagranicy ze Słowacji i Ukrainy (z 5 miast) napłynęło łącznie 37 prac, w tym 3 prace przestrzenne.

     Jury Konkursu po raz kolejny stwierdza bardzo wysoki poziom nadesłanych prac ze szczególnym uwzględnieniem
najmłodszych kategorii wiekowych oraz ośrodków pracy pozaszkolnej.
Nieco słabiej na ich tle wypadły prace ze szkół gimnazjalnych.W bieżącej edycji nadal dominowały klasyczne
techniki artystyczne - tempera, farba plakatowa, rysunek kredką oraz różnorodne techniki graficzne. W kilku przypadkach
wykorzystano farby olejne i akrylowe. Szczególnym uznaniem młodych artystów cieszyła się technika suchych
i olejnych pasteli. Coraz częściej w pracach spotyka się mieszanie technik plastycznych oraz techniki tzw. "własne".
Zupełnie inaczej wykorzystywano techniki plastyczne w formach przestrzennych. Sporadycznie w kilku pracach
zaprezentowano techniki klasyczne (piękną i trudną do wykonania ceramikę).
   Komisja Konkursowa stwierdza staranność przygotowania prac do konkursu, zaangażowanie i wspaniałą pracę pedagogów
z młodzieżą. Cieszyć może fakt, że twórczość Marii Konopnickiej nadal znajduje wiernych czytelników wśród dzieci
i młodzieży, a pedagogom-plastykom dostarcza możliwości realizacji określonych zadań artystycznych, inspiruje
i pobudza plastyczną wyobraźnię młodych artystów.

     Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
w sposób następujący:

- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (formy plastyczne i prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki
      wychowania pozaszkolnego)


- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

- Z A G R A N I C A

- NAGRODA GŁÓWNA III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.