ARTYŚCI LWOWA


WYSTAWA CZASOWA

26 LISTOPADA 2010 - 3 KWIETNIA 2011


Wystawę zorganizowano dla podkreślenia ścisłego związku Marii Konopnickiej ze Lwowem, ponieważ poetka spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. Ekspozycja zawierała prace plastyczne Polaków zamieszkałych na Ukrainie: Ludmiły Witkowskiej oraz Orysi Capiw i Hanny Capiw - wykonane do utworów Marii Konopnickiej.

Plakat              Zdjęcia z otwarcia              Informacja o autorkach              Zdjęcia prac             

Copyright (c)2011, Wszelkie prawa zastrzeżone.