Organizatorami Turnieju byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle: Krystyna Wolska, Ewa Pietraszek, Danuta Tatarewicz, Robert Tatarewicz, Ewa Marcak i Kazimiera Kutyna. Konkurs przebiegał w trzech etapach i wzięło w nim udział 16 drużyn 3-osobowych, reprezentujących daną szkołę z powiatu jasielskiego. W pierwszym etapie, międzyszkolnym, był test pisemny poświęcony życiu i twórczości Konopnickiej i przeprowadzony został przez organizatorów turnieju w SP nr 4 w Jaśle. Pozostałe etapy odbyły się w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. W drugim etapie drużyna z każdej szkoły miała za zadanie przygotować recytację wybranego utworu lirycznego poetki, a w trzecim etapie zawodnik z każdego zespołu wykonał ilustrację (techniką dowolną) do wybranego fragmentu utworu poetki i pisarki. Zwycięzcą Turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im M. Konopnickiej w Jaśle (w składzie: Klaudia Dziuba, Dominika Mazan i Ludwik Gadzała), która uzyskała łącznie największą liczbę punktów w trzech etapach. Na drugim miejscu uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle (Kinga Hawrylik, Aleksandra Lechowicz i Tomasz Racławski), a trzecią pozycję zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie (Anita Czechowicz, Paulina Świątek i Aneta Cygan). Honorowy patronat nad imprezą sprawował Kurator Oświaty w Rzeszowie i Burmistrz Miasta Jasła. Nagrody ufundowała Firma TOSAND II w Jaśle Zuzanny i Andrzeja Siemiączko oraz PNiG Jasło. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe wydawnictwa informacyjne Muzeum w Żarnowcu oraz zwiedzili dworek poetki.


Copyright (c)2009, Wszelkie prawa zastrzeżone.