50 LAT MUZEUM


WYSTAWA CZASOWA

26 LISTOPADA 2010 - 31 MARCA 2012


Ekspozycja prezentuje dorobek kulturotwórczy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu od chwili powstania do współczesności. Można na niej zobaczyć oryginalne dokumenty dotyczące powstania instytucji (m.in. testamenty córek Konopnickiej oraz zarządzenie powołujące Muzeum), a także najcenniejsze eksponaty i rękopisy poetki pozyskane w minionym półwieczu.

Plakat              Zdjęcia z otwarcia              Zdjęcia eksponatów             

Copyright (c)2012, Wszelkie prawa zastrzeżone.