Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

28 kwietnia 2005 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony 214. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.Uroczystość poprzedzona została ciekawym referatem pt. Okoliczności uchwalenia i znaczenie Konstytucji majowej,
który wygłosiła Jolanta Honkisz, historyk, nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.
W części artystycznej wystąpił zespół wokalny Jasielskiego Domu Kultury pod kierunkiem instruktor Ewy Grzebień w składzie:
Magdalena Uram, Mirosław Gotfryd, Iza Styś, Krzysztof Biernacki, Weronika Żółkłoś, Natalia Banach, Angelika Żmigrodzka,
Rafał Kamiński i Agnieszka Dybaś.
Młodzi artyści przepięknie zaśpiewali znane utwory, które wprowadziły publiczność w klimat piosenki legionowej i powstańczej,
jak: Rozkwitają pąki, Tam na błoniu, Jeszcze jeden mazur, Ej dziewczyno, Raduje się serce, Wojenko, Wędrowali trzej ułani,
Przybyli ułani, Piechota oraz Rota
.
Imprezę uświetniły uczennice ze Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krośnie - Maria Mussur i Marzena Boczar, które recytowały utwory
Ignacego Krasickiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Marii Konopnickiej oraz papieża Jana Pawła II.Pani Jolanta Honkisz podczas wystąpienia

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje za wygłoszenie referatu

Maria Mussur podczas recytacji wiersza

Zespół wokalny Jasielskiego Domu Kultury

Marzena Boczar (na pierwszym planie) w czasie recytacji

Dyrektor Muzeum Paweł Bukowski dziękuje Ewie Grzebień
- instruktor JDK za występ artystyczny

Młodzi artyści po zakończeniu imprezy

Młodzi artyści po zakończeniu imprezy

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.